プライバシーポリシー・vi

Privacy Policy

Chính sách Quyền riêng tư

Công ty TNHH Kokokusha hoàn toàn công nhận rằng việc đề cao tầm quan trọng của công tác bảo vệ thông tin cá nhân cho khách hàng và các nhân viên công ty là trách nhiệm xã hội, thông qua các hoạt động quảng cáo của công ty, và công ty chấp hành nghiêm ngặt tất cả các luật và quy định áp dụng liên quan tới bảo vệ quyền cá nhân và quyền riêng tư. Theo đây chúng tôi xin tuyên bố rằng bản thân chúng tôi đã cam kết và sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết về thiết lập và cải thiện hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân.Các Nguyên tắc Bảo mật Thông tin Cá nhân

1) Các thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi thu thập được qua các hoạt động quảng cáo sẽ được bảo mật theo như thỏa thuận hai bên quy định rõ mục đích sử dụng các thông tin sau khi xem xét phạm vi và nội dung kinh doanh, và chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc cung cấp các thông tin đó DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO vượt ngoài phạm vi đã thỏa thuận của các mục đích sử dụng.

2) Chúng tôi sẽ chỉ sở hữu dữ liệu cá nhân được chuyển giao sau khi chúng tôi đã xác nhận được phạm vi của các mục đích sử dụng tại thời điểm thông tin đó được bên chuyển nhượng thu thập, và chúng tôi cũng sẽ không sử dụng những thông tin cá nhân được chuyển giao đó vượt ngoài phạm vi đã thỏa thuận DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

3) Khi chúng tôi cần sử dụng các dữ liệu cá nhân ở bên ngoài công ty, chúng tôi sẽ lựa chọn và chỉ định một bên thứ ba phù hợp có hệ thống quản lý có thể đáp ứng và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân của công ty chúng tôi.

4) Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hành và triển khai các hệ thống an ninh phù hợp về mặt công nghệ và hợp tác tổ chức để bảo vệ các dữ liệu cá nhân đã thu thập được tránh khỏi các nguy cơ như truy nhập trái phép, mất dữ liệu, phá hủy dữ liệu, lợi dụng hoặc rò rỉ thông tin.

5) Chúng tôi sẵn sàng có phản hồi phù hợp khi nhận được bất cứ phàn nàn hay yêu cầu tư vấn nào ngay khi người đó lần đầu tiên liên hệ với chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của họ.

6) Chúng tôi sẽ chấp hành tuân thủ tất cả các luật, quy định và sắc lệnh liên quan đến thông tin cá nhân.

7) Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để liên tục thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý thông tin cá nhân của công ty kịp thời và phù hợp theo xu hướng vận động của xã hội và các công nghệ tin học tiên tiến.

Toàn bộ nhân viên của công ty sẽ được phổ biến rộng rãi và chấp hành các nguyên tắc nêu trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để đào tạo và hướng dẫn từng nhân viên trong công ty nhằm nâng cao nhận thức

về bảo vệ thông tin cá nhân.
Ngày ban hành: Ngày 1 tháng 9 năm 2004
Ngày sửa đổi: Ngày 19 tháng 10 năm 2017
Daisuke Yuzawa
Giám đốc đại diện
Công ty TNHH Kokokusha.

Liên hệ Windows về Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Bộ phận Bảo vệ Thông tin Cá nhân, “PMS Office”, Kokokusha Co., Ltd.
3-1-24, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8441
Điện thoại: 03-3225-0087
Giờ tiếp nhận: 10 sáng đến 5 giờ chiều (trừ Thứ bảy/Chủ nhật/các Ngày Quốc lễ và Nghỉ Năm Mới)

Xử lý Thông tin Cá nhân được theo các Thỏa thuận Chuyển giao

Khi bên chuyển giao trao thông tin cá nhân cho chúng tôi để gửi thông tin tới từng cá nhân, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó theo cách phù hợp trong phạm vi của các mục đích ử dụng mà người chuyển giao đã đặt ra trước đó bằng việc tuân thủ các chính sách về quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân.
Chúng tôi cũng sẽ tuân thủ các luật, sắc lệnh, thỏa thuận và quy định nội bộ liên quan bảo vệ thông tin cá nhân.

Xử lý Thông tin Cá nhân mà chúng tôi lên kế hoạch, triển khai, thu thập được:
Tuân theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty, chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân sau khi chúng tôi có thông báo rõ ràng tới từng cá nhân về các mục đích sử dụng và nhận được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ gửi phản hồi kịp thời đối với các yêu cầu như tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin.

Liên hệ Windows để được Tư vấn và Yêu cầu
Tiết lộ Thông tin Cá nhân Liên quan đến Người đầu tiên:
Tokyo

Bộ phận Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Trung tâm Shingaku Shiryou

Điện thoại: 03-3225-0076
Giờ tiếp nhận: 9.30 sáng đến 6 giờ chiều
(trừ Thứ bảy/Chủ nhật/ các Ngày Quốc lễ và Nghỉ Năm mới)
Email: odr@kssc.jp

Bộ phận Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Văn phòng Daigaku Nyushi Soudankai

Điện thoại: 03-3225-0083
Giờ tiếp nhận: 10 sáng đến 5 giờ chiều
(trừ Thứ bảy/Chủ nhật/ các Ngày Quốc lễ và Nghỉ Năm Mới)

Bộ phận Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Văn phòng Trực tiếp Kokoku

Điện thoại: 03-3225-0087
Giờ tiếp nhận: 10 sáng đến 5 giờ chiều (trừ Thứ bảy/Chủ nhật/ các Ngày Quốc lễ và Nghỉ Năm Mới)
Email: manager@kokoku-direct.jp

Osaka
Bộ phận Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Trung tâm Shiryou Seikyu, Văn phòng Osaka

Điện thoại: 06-6344-5377
Giờ tiếp nhận: 10 sáng đến 5 giờ chiều (trừ Thứ bảy/Chủ nhật/ các Ngày Quốc lễ và Nghỉ Năm Mới)
Email: daigaku-p@mx.kokokusha.co.jp

Kokokusha Tập đoàn Bảo vệ Thông tin Cá nhân được Ủy quyền Thuộc:
Chúng tôi là một thành viên đã đăng ký của JIPDEC (Viện Quảng bá Kinh tế và Cộng đồng Số Nhật Bản – Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community). JIPDEC cũng tiếp nhận các khiếu nại và tư vấn liên quan đến công tác xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi.

Liên hệ:

Phòng Khiếu nại/Tư vấn Bảo vệ Thông tin Cá nhân,
Privacy Mark Promotion Center, JIPDEC
Điện thoại: 0120-700-779
12F, Roppongi First Building, 1-9-9, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032